Sekter

Det som kännetecknar en sekt är att dess medlemmar är styrda av en överordnad ideologi och/eller tro. Sekten har i allmänhet paralleller till diverse drag hos religiösa samfund, men med mer utbredd kontroll av dess medlemmar.

Sekter har hos de flesta en negativ klang och ordet väcker hos många associationer till personer som blivit hjärntvättade. Faktumet att många sekter väljer strategier att värva nya medlemmar som närmast liknar förföljelser har också bidragit till detta. Dessutom har många uppmärksammade händelser där missbruk av olika slag av sektens ledare eller medlemmar förekommit, vilket ytterligare lett till att sekt kringgås av nedsättande omdömen.

Snarare än för trosinnehållet vinner massrörelse ofta sina anhängare genom deras förhoppningar inför en befrielse från ett nuvarande liv av tomhet samt flykt från nuet och vardagen. Detta liknar också vanliga mekanismer bakom fundamentalism.

På denna sida är det tänkt att ett antal kända sekter ska samlas med kort information om varje. Det finns också länkar längst ned på sidan till ytterligare faktasidor om särskilda sekter.

Hare Krishna
Detta är en religiös rörelse med rötter i Indien som etablerades i USA år 1965 genom Srila Prabhupada. Denne dog 1977 och sedan dess leds Hare Krishna av en styrelse. Sekten kom till Sverige år 1973 och beräknas ha ett hundratal medlemmar idag.

Medlemmarna tror på en enda Gud och Hare Krishna har många likheter med hinduismen. Precis som inom hinduismen tillämpas en enkel livsföring med dagliga meditationer. Likt hinduer är de också klädda i orangefärgade dräkter och har rakade huvuden.

Jehovas vittnen
En religiös riktning grundad i USA år 1881 av Charles Russell. Jehovas vittnen ökar i antal och beräknas idag ha över sju miljoner medlemmar runtom i världen.

Samfundet räknar sig som den egentliga fortsättningen av den tidiga kristna kyrkan och deras tro utgår från idén om Jesus återkomst (en idé som togs efter från adventismen). Det är dock tveksamt om det går att kalla Jehovas vittne för kristna. De omfattar inte den bild av Jesus som protestanter har och är därtill i hög grad exkluderande. Viktiga punkter där Jehovas vittnen skiljer sig från kristendomen är att de lyft ut Kristi gudomlighet ur treenigheten och därför tvingats till en egen bibelöversättning där man ändrat texten, ex Apg 20:28 "sitt eget blod" till "sin egen sons blod", eller Kol 2:9 "gudomens" till "gudslikhetens", i förhållande till grekiska texten (den egna bibelöversättningen kallas Nya världens bibelöversättning). Skillnader som dessa gör deras budskap främmande för många kristna.

Rörelsen är av många känd för sitt missionerande (där dörrknackning är en väl beprövad metod), att dess medlemmar vägrar ta emot blodtransfusioner samt att de tar avstånd från högtider som jul, påsk och midsommar då dessa anses ha hedniskt ursprung. Jehovas vittnen har också en egen tidskrift, Vakttornet som utges på över 100 språk.

Artikel av Katolik.nu

Fakta om ytterligare sekter: