Scientologi

Scientologi är en nyreligiös rörelse som utvecklats av L. Ron Hubbard, men efter dennes död heter den nya ledaren David Miscavige. Ordet ”scientologi” härstammar från två ord: det latinska scio och det grekiska logos vilka kan sägas stå för vetande respektive studiet av något. Särskilt ”logos” är ett svårbestämt ord som kan betyda flera olika saker och brukas bland annat inom filosofi och idéhistoriska kontexter. Scientologi anses av de flesta som en sekt och många av dess metoder och idéer är kontroversiella och pseudovetenskapliga

Rörelsen har reagerat aggressivt mot journalister som försökt granska dem, vilket bland annat dokumentärfilmaren John Sweeney fick uppleva då han gjorde en dokumentär för BBC. Under sitt filmande blev han förföljd av personer som företrädde Scientologikyrkan.

På senare år har allt mer kritik framförts mot Scientologikyrkan och många vittnesmål från avhoppade medlemmar har gett skrämmande insikter kring hur rörelsen fungerar inifrån. Bland vittnesmålen har framkommit hur familjer splittrats då medlemmar förbjudits behålla kontakten med anhöriga som valt att lämna kyrkan. Andra har vittnat om stora belopp de skänkt till kyrkan som idag anses ha tillgång till enorma ekonomiska tillgångar.

Scientologins lära och metoder
Om man läser på hemsidan www.scientology.org får man reda på att scientologi är studiet av vetenskap. Vidare sägs att denna religion erbjuder en ”säker väg till en komplett och odiskutabel kunskap av envars andliga natur och relationen till en själv, familjen, mänskligheten, alla livsformer, det materiella universum, det andliga universum och det överlägsna varat" (fritt översatt från engelska).

Det är med andra ord en rörelse med omfattande anspråk. Essentiellt handlar det om tron på människan som en helig (“spiritual”) varelse snarare än någon som är en produkt av sin omgivning. I flera avseenden har rörelsen mer gemensamt med rehabilitering i form av personlighetsutveckling som bedrivs av livscoacher än med traditionell religion där kyrklig aktivitet står i centrum. Men det finns även en mer mystisk sida där människan ses som odödlig i några bemärkelser och den som blir medlem i Scientologikyrkan ska också skriva på ett kontrakt som sträcker sig en miljard (!) år.

Dess lära tar främst itu med det verkliga livet snarare än att vara upptagen med metafysiska spörsmål. Scientologi är svar snarare än frågor. Ett viktigt område är den rening från skadliga tankar som sägs leda till ett rent tillstånd. Förutom det pragmatiska och verklighetsnära betonas också att religionen är ny, något som tillhör det tjugonde millenniet.

Det finns tusentals medlemmar, framför allt koncentrerade är dessa i delar av USA, och många har berättat hur Scientologikyrkan hjälp dem till ett bättre liv.

Om du vill veta mer om Scientologi utkom 2013 boken Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief skriven av författaren Lawrence Wright. Boken som är kritisk mot rörelsen bygger bland annat på mängder av intervjuer med medlemmar och ex-medlemmar.

Artikel av Katolik.nu