Fundamentalism

Fundamentalism kallas det då någon eller några följer en religiös skrift ordagrant och inte väljer att anpassa sin lära till hur världen i övrigt ser ut. Fundamentalister kallas därför också för bokstavstroende och anser att deras heliga skrift är nedtecknad av en gud.

Mekanismer bakom många fall av fundamentalism liknar de som gäller massrörelser där personer söker sig till något annat för att fly vardagen och en känsla av tomhet i livet. De släpper utan motstånd taget om sitt eget liv och identitet för att uppgå helt i en annan sak.

Det är när det egna livet anses lite värt som en idé eller sak kan få greppet om den enskilde individen. Omställningen blir i vissa fall total på så sätt att personerna helt går upp i idén som något större än de själva och detta är ett av skälen till varför det finns dem som blir självmordsbombare.

Idag förknippas fundamentalism särskilt med islam, men termen uppstod inom kristendomen i slutet under 1800-talet under en tid då Bibeltexterna i allt högre grad blev föremål för granskning av historieforskare. Dessa tidiga fundamentalister hävdade att Bibeln inte fick utsättas för kritisk granskning och dess innehåll var sant som en del av Guds härkomst. Själva termen fundamentalism uppstod genom den samling essäer som ingick i boken The Fundamentals som utkom under början av 1900-talet och skrevs av flertalet konservativa protestanter.

Artikel av Katolik.nu

Fördjupad läsning: