Mormoner

Joseph Smith Jr. (1805–1844) heter grundaren av Mormonkyrkan. Historien om hur denna rörelse kom till utgår från hur den amerikanska medborgaren Smith inte kunde finna svaret på vilken väckelserörelse han skulle bli en del av.

Vändpunkten kom då Smith upplevde vad som kan jämföras med en uppenbarelse – Smith ska ha sett ett ljussken ute i skogen och två personer. Deras meddelande var att han inte skulle bli del av någon väckelserörelse då de alla var felaktiga. En tid senare kom ytterligare en uppenbarelse, denna gång genom en ängel vid hans säng som sade sig heta Moroni och var en Guds budbärare.

Det var denna ängel som ska ha fört Joseph Smith till den kista där fyra guldplåtar skrivna av profeten Mormon (Moronis far) fanns. Det är på dessa guldplåtar som Mormons Bok (Book of Mormon) sägs vara baserade och vilken utgavs 1830 av Smith. Joseph Smith kunde aldrig visa upp dessa guldplåtar.

Under denna tid grundades också den första Mormonkyrkan (Church of Christ) i New York. Det finns även Mormonkyrkor i Sverige, Jesu Kristi Kyrka, som fick sina första medlemmar 1850.

Enligt Jesukristikyrka.se finns det cirka 9 000 medlemmar i Sverige. Vidare finns det 45 församlingar i runtom i landet. Den etiska inriktning som gäller sammanfattas på följande sätt: ”Stark tonvikt på familjelivet, avståndstagande från alkohol och tobak samt tillämpning av höga moraliska principer kännetecknar medlemmarnas tro”.

Kritik av Mormonkyrkan och likheterna med en sekt
En ofta förekommande kritik av Mormonernas tro är att deras källor, guldplåtarna som Joseph Smith använde som underlag för Mormons Bok, inte kan kontrolleras. Smith hävdade själv att ängeln tog tillbaka dessa till himlen.

Det finns också ett antal före detta medlemmar som efter dem lämnat rörelsen berättat om deras tid som mormoner och deras vittnesmål har än mer gett bilden av Mormonerna som en sekt.

Något som inte upprör på samma sätt idag, men skapade stor indignation under 1800-talet och en bit in på 1900-talet var den polygami som var utbredd bland mormonerna. Joseph Smith och hans efterträdare Brigham Young ska vardera ha haft några tiotal fruar enligt vissa källor.

Artikel av Katolik.nu