Treenigheten

Begreppet treenigheten är centralt inom den kristna tron och idén omfattas även av katoliker. Treenighetsläran nämns inte i Bibeln utan blev till efter en teologisk strid och under ett möte i Konstantinopel år 381. Gud är enligt läran om treenigheten Fadern, Sonen och den heliga Anden, vilka utgör delar av samma gudom.

målning som föreställer treenighetenFadern
Fadern är här den första ”personen” i samma gudomliga väsen och är i det närmaste likvärdig som Gud i form av den allsmäktige skaparen.

Sonen
Sonen är Jesus Kristus. Inom denna lära blir Jesus också en gudomlighet som antog mänsklig gestalt på jorden.

Den heliga Anden
Är då den tredje delen i treenigheten och en slags kraft och föreningslänk mellan Gud och människorna.

Ursprungligen var inte Fadern, Sonen och Den helige Anden något som skulle tas fullt bokstavligt utan ett uttryck för något svårgreppbart.

Artikel av Katolik.nu

Bilden är en oljemålning från 1600-talet av den flamländske konstnären Hendrik van Balen den äldre som föreställer treenigheten. Den duva som ses centralt i motivet symboliserar Anden.