Petrus

Petrus var en lärjunge till Jesus och en av dennes närmaste män samt en av dennes tolv apostlar. Han blev också ledare för den första kristna församlingen i Jerusalem och pekas ut som grundare av den romersk-katolska kyrkan. Han var också en av dem som sägs ha talat med Jesus efter återuppståndelsen.

petrusEn del källor gör gällande att Petrus var den första biskopen i Rom. Han omnämns på många ställen i både Gamla testamentet och Nya testamentet. Till exempel i de centrala skrifterna Matteusevangeliet och Johannesevangeliet.

I Matteusevangeliet förutsäger Jesus hur Petrus kommer förneka honom:

Petrus svarade honom: ”Även om alla andra kommer på fall för din skull, så skall då jag aldrig komma på fall.” Men Jesus sade: ”Sannerligen, i natt innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger.”

Petrus blev korsfäst på grund av hans kristna tro år 64 e.Kr. under kejsar Neros styre. De kristna i Romarriket var under denna tid förföljda eftersom de ansågs som uppviglare och sekterister, vilka inte erkände staten och dess kejsare främst utan satte sin egen gud högst.

I legender förekommer ibland Sankte Per som ett namn på Petrus.

Artikel av Katolik.nu

Bilden föreställer Petrus gestaltad på en freskomålning av den italienska konstnären Masaccio, daterad till 1400-talet.