Gamla testamentet

Gamla testamentet är den första delen av Bibeln. Inom judendomen samställs den med Bibeln och  brukar därför kallas den hebresiska bibeln. Gamla testamentet består av 39 böcker som ursprungligen skrevs på hebreiska och tillkom under en period på närmare 1000 år och som brukar dateras till cirka 1500-500 f.kr.

I det Gamla testamentet ingår dessa böcker (brukliga förkortningar står inom parentes och ibland en kort beskrivning om innehållet):

 1. Första Mosebok (1 Mos) - skapelsen
 2. Andra Mosebok (2 Mos) - de tio budorden
 3. Tredje Mosebok (3 Mos)
 4. Fjärde Mosebok (4 Mos)
 5. Femte Mosebok (5 Mos)
 6. Josua (Jos) - Josua utsågs som det israelitiska folkets nya ledare av Mose
 7. Domarboken (Dom)
 8. Rut (Rut) – Rut var en kvinna från Moab
 9. Första Samuelsboken (1 Sam) – Samuel var en israelitisk profet
 10. Andra Samuelsboken (2 Sam)
 11. Första Kungaboken (1 Kung)
 12. Andra Kungaboken (2 Kung)
 13. Första Krönikeboken (1 krön)
 14. Andra Krönikeboken (2 Krön)
 15. Esra (Esr) – Esra var en präst som bidrog till uppbyggandet av Jerusalem
 16. Nehemja (Neh) – Nehemja bidrog i uppbyggandet av Jerusalem
 17. Ester (Est)
 18. Job (Job)
 19. Psaltaren (Ps) – innehåller hymner och sånger
 20. Ordspråksboken (Ords)
 21. Predikaren (Pred)
 22. Höga visan (Höga v) – innehåller en lovsång till kärleken
 23. Jesaja (Jes) – Jesaja var en av de stora skriftprofeterna
 24. Jeremia (Jer) – Jeremia var en av de stora skriftprofeterna
 25. Klagovisorna (Klag)
 26. Hesekiel (Hes) – Hesekiel var en av de stora skriftprofeterna
 27. Daniel (Dan)
 28. Hosea (Hos) – Hosea var en av de tolv mindre profeterna
 29. Joel (Joel) – Joel var en av de tolv mindre profeterna
 30. Amos (Am) – Amos var en av de tolv mindre profeterna
 31. Obadja (Ob) - Obadja var en av de tolv mindre profeterna
 32. Jona (Jon) – Jona var en av de tolv mindre profeterna
 33. Mika (Mik) – Mika var en av de tolv mindre profeterna
 34. Nahum (Nah) - Nahum var en av de tolv mindre profeterna
 35. Habackuk (Hab) - Habackuk var en av de tolv mindre profeterna
 36. Sefanja (Sef) – Sefanja var profet
 37. Haggai (Hagg) – Haggai var en av de tolv mindre profeterna
 38. Sakarja(Sak) – Sakarja var en av de tolv mindre profeterna
 39. Malaki (Mal) – Malaki var en av de tolv mindre profeterna

Sammanfattningsvis innehåller dessa böcker bland annat berättelser om Jesus öden. Gamla testamentet förkortas ofta GT. Se även Nya testamentet.

Relaterade ämnen:

Kanon

Ibland talas det om en kanon. Inom judendomen och kristendomen är Gamla Testamentet och dess skrifter del av en kanon. Kanon innebär en samling utvalda skrifter som getts hög status och vars innehåll är av stor vikt för hur en religion lärs ut och tolkas.